Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине

Рубрика - Бюллетень

07.10.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Бюлетень №2 / Положення / Заявка ОНЛАЙН до 07.10.2019 (пільгова до 30.09.2019) 12.10.2019 Масстарт, середня дистанція Інформація / Стартовий протокол >>> / Результати / спліти / Результати позашкілля 13.10.2019 Естафета Інформація / Стартовий протокол >>> / Результати / спліти / Результати позашкілля 14.10.2019 Середня дистанція Інформація / Стартовий протокол >>> / Результати / спліти / Результати позашкілля / Командний протокол серед позашкілля    
01.10.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
ЗАТВЕРДЖУЮ:                                                                                               начальник управління молоді та спорту                                                                                               Луганської облдержадміністрації,                                                                                                голова комісії з припинення                                                                                               ________________________ А.М. Волохов                                                                                               «____»_______________       2019г.   РЕГЛАМЕНТ   проведення відкритих обласних змагань пам’яті Ю.П.Михайлова зі спортивного орієнтування   Цілі і завдання заходу   Змагання проводяться з метою: популяризації та розвиток спортивного орієнтування серед населення; підвищення спортивної майстерності усаників; пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до активних занять спортом.   Строки і місце проведення заходу   Місце проведення – м.Сєвєродонецьк, вул..Сметаніна 5а, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №3 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради. Дата проведення:  25-27 жовтня 2019р.   Організація та керівництво проведенням заходу   Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється управлінням молоді та спорту Луганської облдержадміністрації та відокремленим підрозділом громадської організації “Федерація спортивного орієнтування України” у Луганській області. Безпосереднє керівництво ...
01.10.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Бюлетень Скачать Бюлетень №2 Скачать Протокол особисто 5.10.19Скачать Спліти — 05.10.2019Скачать Протокол особисто 06.10.2019Скачать Спліти — 06.10.2019Скачать Сума за два дні особистоСкачать Зведений підсумковий командний протоколСкачать...
17.09.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Інформація - регламент - заявка  Результати  Результати Кубок України (спринт, етапи)
14.09.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Бюллетень 2 | 14.09.2019 | 15.09.2019 Заявка | Старт Лист | Старт Лист | Результаты | Результаты | Сплиты | Сплиты | Карта | Карта | Фото | Фото Прикрепления: Картинка 1  
11.09.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Інформація Заявка
10.09.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Інформація - регламент - заявка 
27.08.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Заявка Інформація
26.08.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Інформація  - заявка  Результаты >> 
15.08.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
  Заявка по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6aVE-NakdfivIh3EOpzktRwLQKn8Iycqgo2OGh4se5Ko5Hg/viewform?usp=fb_send_fb&fbclid=IwAR2H_N82PZda-gFAdwn5-IoGNd9EkXTaA_GyYu4e5DZ8tlc-PhD50sicYcY     Регламент пригодницькихперегонів SeverCityRace           Організатори: Клубспортивногоорієнтування«СЄВЄР» м.Сєвєродонецьк,ПлощаПеремоги     МІСЦЕТАЧАСПРОВЕДЕННЯПЕРЕГОНІВ Датапроведення:24серпня2019року Місцепроведення:м.Сєвєродонецьк,ПлощаПеремоги Часстарту:о12.00.   2.ДИСТАНЦІЯПЕРЕГОНІВТАВИМОГИДОКОМАНД  ПригодницькіперегониSeverCityRaceпроводятьсявмежахм.Сєвєродонецьк. Класиперегонів:бігом,навелосипедах,наінвалідномувізку. Контрольнийчас:3години. Перегонипередбачаютьпроходженнядистанціїбігом,абонавелосипеді,абонаінвалідномувізку(особамизпорушеннямфункційопорно-руховогоапарату)упоєднаннізіспортивниморієнтуваннямтаподоланнямтехнічнихетапів,якто:слеклайн,скелелазання,веслуваннянабайдарках,смугаперешкод,інтелектуальнавікторина,тощо. Задача:подоланнядистанціїзавизначенийчасзмаксимальноюкількістюнабранихбалівзапроходженняконтрольнихпунктів. Контрольніпунктиможутьбутипройденівдовільномупорядку.Коженконтрольнийпунктмаєсвоюцінність,якавизначаєтьсяпершоюцифроюномеру,наприклад,контрольнийпункт46-маєцінність4бали,62 – 6балів,іт.с. Передбачається,щовсіконтрольніпунктизавстановленийконтрольнийчаспройтинеможливо. Змаганнякомандні:складкоманди2особи. Командиподіленізагрупами: ЧЧ(чолові+чоловік), ЖЖ(жінка+жінка), Мікс(чоловік+жінка), ЧЧВ(чолові+чоловікнавелосипедах), ЖЖВ(жінка+жінканавелосипедах), МіксВ(чоловік+жінканавелосипедах), Тандем(особазпорушеннямфункційопорно-руховогоапаратунавізку+супровід). 3.ПРОГРАМАПЕРЕГОНІВ  24серпня2019року: 10.00-11.00– реєстраціятавидачастартовихпакетів,перевіркаспорядження 11.00-11.10 – брифінг. 11.10 — 11.40 – видачакарт,нарадакоманд 11.40-11.50 – відкриттязмагань. 12.00-стартперегонів. 15.00-закінченняконтрольногочасу 17.00-16.00підведенняпідсумківперегонів. 16.30-17-00оголошеннятанагородженняпереможцівтапризерів,закриттязмагань. 4.РЕЄСТРАЦІЯУЧАСНИКІВ Попередняреєстраціяучасниківпроводитьсязапосиланням:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6aVE-NakdfivIh3EOpzktRwLQKn8Iycqgo2OGh4se5Ko5Hg/viewform?usp=fb_send_fb&fbclid=IwAR2H_N82PZda-gFAdwn5-IoGNd9EkXTaA_GyYu4e5DZ8tlc-PhD50sicYcY до19серпня2019року(включно)абоподосягненнюліміту.Лімітучасників – 300спортсменів. Реєстраціятасплатастартовоговнескувденьстартуможливатількипринаявностівільнихкарт. Доучастідопускаютьсяособи,якідосягли18 – річноговіку.Вкомандіможебутиучасниквікомдо18років,алезаумовинаявностіписьмовогодозволубатьків. Підчаспроходженняреєстраціїнамісцістартуучасникиповинніпред’явити: ▪документ,щопідтверджуєособу, ▪заповненурозпискупровиключеннявідповідальностізастанздоров’я, ▪необхіднеспорядження. Організаторимаютьправовідмовитиучасникувучастіузмаганнях.   5.ВИМОГИДОСПОРЯДЖЕННЯ Длябезпечноїтавдалоїучастіузмаганняхусіучасникиповинніматинаступнеспорядження: ▪карта(надається), ▪заряджениймобільнийтелефонугерметичномумішку(1накоманду), ▪компаси Дляпроходженнятехнічнихетапівспеціальногоспорядженнянепотрібно. 6.СТАРТОВИЙВНЕСОК Підчаспопередньоїреєстраціїабоуденьзмаганькомандасплачуєстартовийвнесок,розмірякогозалежитьвіддатиоплати.Вартістьзазначенадля1учасникакоманди. Присплатідо20.08.19(включно) Присплатідо23.08.19(включно) Вденьстарту (занаявностівільнихкарт) 100грн 200грн 250грн *Команди,щомаютьвсвоємускладіучасникавіком60роківібільше,сплачують50%відстартовоговнеску.   Сплатастартовоговнескуздійснюєтьсяразовимплатежемзакоманду,шляхомпоповненнярахункуПАТПриватбанкNo5457082236385881(ОлексійКолмичек)танадсиланнямсмсзназвоюкомандитачасомздійсненнясплатинаномер+38(050)475-11-75. Встартовийпакетучасникавходить:участьупопередніхпідготовчихмайстер-класахзорієнтування,пакетучасника,нагруднийномеручасника,карта. Поверненнястартовоговнескуможливеуразінеприйняттяучастіуперегонахзоб'єктивноїпричинизаумовипопередженняорганізаторівнеменшніжза24годинидостарту. Перереєстраціяучасниківможливапридодатковійсплатізборуурозмірі25грн. 7.ПРОХОДЖЕННЯДИСТАНЦІЇ Настартівсіучасникиповиннінадітиномерикоманд.Зніматиномеридомоментузавершенняучастіузмаганняхзаборонено.Проходженнядистанціїпередбачаєпереміщеннякоманд(уповномускладі)влокаціїперегонівзасамостійноспланованоютраєкторією,зметоювзяттяякомогабільшоїкількостіконтрольнихпунктівзавизначенийчас.Командаповинназробитивідміткунаконтрольномупункті.Уразіоднаковоїкількостібалівпереваганадаєтьсякоманді,якашвидшеподолаладистанцію.Відміткинаконтрольнихпунктахздійснюютьсязадопомогоюелектронноїсистеми.Проходженнятехнічнихетапівприрівнюєтьсявзяттюконтрольнихпунктів.Уразінеможливостіподоланнякомандоютехнічногоетапу,бализайогопроходженняненараховуються. Зкоманд,щоневклалисявконтрольнийчас,автоматичнознімаютьсяштрафнібали:однахвилина — 1бал. 8.ВИЗНАЧЕННЯПЕРЕМОЖЦІВТАНАГОРОДЖЕННЯ Переможцямивсвоїхгрупахвизначаютьсякоманди,якінабралинайбільшукількістьбалівзанайкоротшийчас. Команди,щопосіли1,2,3місцявсвоїхгрупахнагороджуютьсямедалямитадипломами. 9.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯУЧАСНИКІВ  Длянаданняпервинноїмедичноїдопомогинааренізмаганьчергуватимемедпрацівник(ПлощаПеремоги). Санітарно-гігієнічназонарозташованаумежахлокаціїстарту. Особистіречі,принеобхідності,учасникиможутьздатиорганізаторамдокамерисхову. Приїзддоаренизмаганьучасникиздійснюютьсамостійно. 10.ВИКОРИСТАННЯПЕРСОНАЛЬНИХДАНИХ Учасникизмаганьнадаютьзгодунавикористання: своїхперсональнихданих(ПІБ,рікнародженнятастать)устартовомутафінішномупротоколах; фототавідеоматеріалівзперегонівузвітахтапублікаціях. 11.ПРОТЕСТИ  Протестиучасниківприймаютьсяуписьмовійформіпротягом1годинипіслязакінченняконтрольногочасу. 12.ЗМІНИТАДОПОВНЕННЯ ОрганізаторизалишаютьзасобоюправокоригуватиРегламентзметоюбільшефективноїорганізаціїзмагань. РеєстраціяназмаганняєпідтвердженнямознайомленнязцимРегламентом. Регламенттазмінидоньогорозміщуютьсянасторінці: https://www.facebook.com/kolmychek.alexey).   ВідсвяткуймоДеньНезалежностіразом! тел.:+38(050)475-11-75Олексій